Doporučuji

Následná péče po konstelacích

 

Setkáme - li se při výkladu karet či při konstelacích a nebo daších možnostech léčení, je mým zájmem, vám co nejlépe pomoci. To tedy nutně znamená, že budu ráda, pokud se mezi námi vytvoří důvěra. Ta mi dává možnost, projít s vámi vaše starosti a trápení a udělat vše pro to, aby vám bylo lépe, a nejlépe - aby se vaše trápení nebo starost uplně odstranila.

Pokud mi dáte důvěru ............ budu s vámi procházet vašim léčením a změnou.

To znamená, že jsem připravená vyslechnout vás kdykoliv, kdy bude potřeba a budu- li mít právě možnost.

Znamená to také, že s případnými dotazy, či nápady je nutné se obracet na mne a jen tak spolu můžeme probrat vaši cestu.

Občas se stává, že se klient obrátí po konstelacích či jiných terapiích s dotazy na jiné léčitele a spolu pak hodnotí jak a kam se dostal a jak měl či neměl postupovat.

Práce každého léčitele je tak specifická a tak jedinečná, jako je jedinečný každý člověk a každá myšlenka.

Tam, kde řešíme spolu problémy a postupy jaké zvolíme by jiný léčitel či terapeut volil jiné.

Není tedy v silách žádného terapeuta pochopit, či rozvíjet způsob řešení jiného léčitele.

Doporučuji tedy, pokud si vyberete jakéhokoliv terapeuta, obracejte se na něj se vším, co se týká jeho léčby a následné péče.

a stejně tak vás i žádám, aby jste případné otázky o mých metodách a následcích vždy směřovali na mne.

Jedině já mohu ručit za svoji práci.

Bylo by neprofesionální, kdyby ke mně přišel třeba klient z reflexní masáže a probíral následky a já -ačkoliv nejsem masér- se snažila mu rozmasírovat to, co přede mnou masíroval někdo jiný.

Tak, jak si vybíráte toho, ke komu se uchýlíte s problémem, tak jako dáváte důvěru tomu, kdo vás provází léčbou, tak také volte a žádejte aby se tatáž osoba podílela i na případných následných konzultacích či dalších léčbách.

Občas se mi stává, že klient dostane doporučení mojí léčby od jiného léčitele - týká se to především konstelací - .

Konstelace proběhnou, člověk se cítí lépe, snaží se pochopit podstatu léčení a odchází s důvěrou a radostí.Po léčení, pokud mu není něco jasného, se jde zeptat toho terapeuta, který ho původně za mnou poslal. Jemu pak vyloží svými slovy co se na konstelacích odehrávalo a žádá vysvětlení a pomoc s případným problémem.
 a vzniká problém.- Ten, kdo se přímo konstelací neúčastní a ještě se ho tato léčba vůbec netýká a ještě slyší o tom pár vět, snaží se lajcky "vnést do situace jasno", svým nezasvěceným rozumem hodnotí a řeší a výsledek je zmatený klient, který pochybuje a ztrácí důvěru v něco, co vlastně nezná a nemůže znát ani ten, kdo se mu v dobrém snaží pomoci.

výsledkem jsou pak klienti, bloudící od léčitele k léčiteli a hledající pravdu, která neexistuje.

Proto prosím - Ševče, drž se svého kopyta!, a kliente, drž se svého terapeuta až do té doby, kdy ti bude jako v ráji!

A pokud ti terapeut nevyhovuje, jdi dál alenehodnoť jeho práci, neb věř, že pro tebe udělal to,co nejlépe uměl!

Jana

Kontakt

Jana Tůmová IČO 464 78 337
Pod lipou 1495
508 01 Hořice


tel.: 776 65 13 11 Jaja.Tumova@email.cz